Eerstvolgende activiteit:zondag 20 januari | 19.00 uur | Kerkdienst - ds. Robert-Jan van Amstel

Bekijk kalender ›

Nieuws

Vertrek naar Rotterdam

Door DmB 02-03-2018
Vertrek naar Rotterdam

Het beroep dat ik heb gekregen van de kerk in Rotterdam-Alexanderpolder, de Alexanderkerk, heb ik na veel wikken en wegen, aangenomen. Bij het komen tot mijn besluit heb ik diverse nachten wakker gelegen.

Ik weet wat ik heb en waar ik van geniet in Zunderdorp en bij Diensten met Belangstellenden in Amsterdam. Het wordt spannend wat er komt in Rotterdam.

Een van de vragen die mij regelmatig ter ore kwam, was deze: “Ga je weg aan het einde van de zomervakantie?” Dat zou inderdaad kunnen, want dan is er alle tijd om rustig alles af te ronden e.d. Andersom was ook de vraag: “Waarom ga je zo snel weg?”

Het lijkt me daarom goed om drie belangrijke punten aan te stippen:

1. De kerkorde en vooral de regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) schrijven voor dat een predikant binnen drie maanden na het aannemen van het beroep, verbonden moet zijn aan én verhuisd naar de roepende gemeente, in dit geval de Alexanderkerk.

2. Onze kinderen zitten in groep 2 en 3. We hadden ervoor kunnen kiezen om het schooljaar op de Weidevogel af te ronden. In de zomer zouden we dan verhuizen, zodat Sim en Noa in september in hun nieuwe school kunnen beginnen. Liever kiezen we ervoor om onze kinderen een paar weken te laten wennen aan hun nieuwe school voordat de zomervakantie begint. Daarbij kunnen ze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken, zodat ze in de zomer met hen kunnen spelen in de wijk waar ze wonen. Een bijkomende plus is, dat de kinderen tijdens de lange zomermaanden minder in de rats hoeven te zitten over hun nieuwe school.

3. Mijn ervaring leert, als ik als dominee eenmaal “Ja” heb gezegd op een
beroep, dat er andere radertjes gaan draaien in de hoofden en harten van
gemeenteleden. De roepende gemeente staat bij wijze van spreken te popelen; die wil dat ik zo snel mogelijk “overkom”. De gemeente in Zunderdorp en de bezoekers van de DmB-diensten komen langzamerhand in de modus van loslaten en bezinnen op een toekomst met een nieuwe dominee. Dat proces kan vertraging oplopen zolang de scheidende predikant blijft zitten op zijn post.

Vandaar dus dat er wat snelheid zit in deze periode van afscheid. Tegelijk is er tijd om niet te overhaast te werk te gaan, want “zij die geloven, haasten zich niet.”

Groet vanuit de pastorie
Namens onze kinderen Noa en Sim en mijn vrouw Mariëtte wil ik u en
jullie met vriendelijkheid groeten.

Ga met God - Licht dat ons aanstoot in de morgen, steeds opnieuw.

ds Robert-Jan van Amstel