Eerstvolgende activiteit:zondag 5 december | 19.00 uur | Afgelast: Kerkdienst met Taco Koster

Bekijk kalender ›

Steun DmB

De winst voor ons als stichting Diensten met Belangstellenden zit niet in een volle schatkist, maar in de resultaten van ons werk. De giften die wij ontvangen stellen ons in de gelegenheid om ons evangelisatiewerk te doen.

Giften zijn onze enige bron van inkomsten. Die giften ontvangen wij tijdens de collecte op zondagavond, maar ook via ons ING-rekeningnummer:  
NL54 INGB 0004627500 t.n.v. Stichting Diensten met Belangstellenden.

Geven via Tikkie

Met Tikkie kun je gemakkelijk geven. Met een druk op deze link geef je een bedrag naar keuze aan DmB. Het gebruik ervan is gratis en veilig. 


DmB is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je giften zijn aftrekbaar van de belasting. Je kunt een gift overmaken voor het werk van onze stichting. Ook kun je ons werk steunen door gebed.