Eerstvolgende activiteit:zondag 17 februari | 19.00 uur | Kerkdienst en Avondmaal - ds. Wim Scheltens

Bekijk kalender ›

Steun DmB

De winst voor ons als stichting Diensten met Belangstellenden zit niet in een volle schatkist, maar in de resultaten van ons werk. De giften die wij ontvangen stellen ons in de gelegenheid om ons evangelisatiewerk te doen.

Giften zijn onze enige bron van inkomsten. Die giften ontvangen wij tijdens de collecte op zondagavond, maar ook via ons ING-rekeningnummer:  
NL54 INGB 0004627500 t.n.v. Stichting Diensten met Belangstellenden.

DmB is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting. U kunt een gift overmaken voor het werk van onze stichting. Ook kunt u ons werk steunen door gebed.