Eerstvolgende activiteit:zondag 30 juni | 19.00 uur | Kerkdienst - ds. Peter Kruijt

Bekijk kalender ›

Avondmaal

Een van de ‘oervormen’ van samen vieren van Gods liefde voor mensen is het delen van brood en wijn. Jezus deelt tijdens zijn laatste maaltijd voor Hij zou worden gearresteerd door de Romeinen om uiteindelijk gekruisigd te worden op Golgotha, met zijn volgelingen brood en wijn.

Wanneer wij in onze dienst brood en wijn delen verbinden we ons aan de betekenis van Jezus’ leven, woorden, sterven en opstaan.

Het nuttigen van wijn geeft ons een voorproefje van de vreugde in en van Gods Koninkrijk.Ongeveer vier keer per jaar vieren we de maaltijd van de Heer in onze diensten. Je wordt uitgenodigd om naar voren te komen waar je een stukje matze krijgt gedoopt in de wijn.

Iedereen is welkom hieraan deel te nemen.