Eerstvolgende activiteit:zondag 5 april | 10.00 uur | Beleef de kerkdienst online mee!

Bekijk kalender ›

Zondagavonddienst

Onze diensten hebben een heldere opzet met ruimte voor muziek, bezinning en ontmoeting met God en elkaar. Vanuit de wereld van alledag komen we in de kerk. Om 19.00 uur beginnen we en worden we welkom geheten door de spreker van die avond.

Dit welkom gaat over in de groet van God. Het is God zelf die aanwezig is en Hij bevestigt in zijn groet dat we bij Hem horen.

Om dichter bij God te komen bidden we een gebed.

In de lezingen uit de bijbel en via de preek naderen
mensenlevens en God.

Vanuit het Woord waarin Gods liefde voor mensen doorklinkt, zingen we en bidden we onze dank. Met de zegen van God die met ons meegaat de wereld in, maken we een beweging naar buiten.