ANBI

DmB is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je giften zijn aftrekbaar van de belasting. Je kunt een gift overmaken voor het werk van onze stichting. Ook kun je ons werk steunen door gebed.

Beleidsplan

Bij Diensten met Belangstellenden werken leden van diverse kerken samen aan één doelstelling: het evangelie van Jezus Christus brengen aan iedereen die er belangstelling voor heeft. Dat doen we op diverse manieren, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen geraakt worden door de boodschap van de Bijbel. Al bijna 60 jaar verzorgt DmB een zondagavonddienst, om 19.00 uur in de Engelse Kerk op het Begijnhof in Amsterdam.
 
Wie komen daar? Vaste bezoekers, toevallige voorbijgangers, mensen die op zoek zijn, jongeren, ouderen. Jij ook? Wees welkom.

In kleiner verband zijn er (online) cursussen. Voor belangstellenden is er een nieuwsbrief die periodiek verschijnt. 
 
Op 24 december is er een bijzondere kerkdienst: dan vieren we met zo’n 2000 mensen het Kerstfeest in het Concertgebouw. Het is waarschijnlijk de enige avond in het jaar dat je gratis het Concertgebouw in mag. 
 
DmB is geen kerkgenootschap met leden die financiële steun geven. DmB ontvangt ook geen geld van een landelijke kerk. DmB is voor haar werk geheel afhankelijk van collecten en giften van sympathisanten. Af en toe wordt een schenking of legaat ontvangen. Daarnaast worden door de vrijwilligers financiële acties gehouden zoals een Boerenmarkt, Bakactie of een Benefietmiddag. Tevens worden externe fondsen aangeschreven voor financiële ondersteuning van activiteiten zoals de Kerstavonddienst.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Diensten met Belangstellenden ontvangt geen vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

Bekijk het financiële verslag van 2022 met de verantwoording van de penningmeester.

Bekijk de publicatie volgens het standaard publicatieformulier van de Belastingdienst.

Steun ons
Help ons om te blijven bewegen en tot zegen te zijn voor anderen!

Volg ons ook op social media:

Aanmelden voor nieuwsflits

We versturen wekelijks een korte nieuwsflits met ons aanbod. Schrijf je hier in. Stay tuned!

Ik wil contact

Vul ons contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bezoekadres: Engelse Kerk
Begijnhof 48 
1012 WV Amsterdam